Moderaterna i Västerbotten tilldelades Ella Tengbom-Velanderstipendiet 2023

Moderaterna i Västerbotten fick ta emot det nyinrättade Ella Tengbom-Velanderstipendiet på Moderaternas partistämma igår. Stipendiet delades ut av Moderaternas partiordförande Ulf Kristersson och Föra Junifondens ordförande Christ Heister.

Publicerad: 

Stipendiet tilldelas en organisation alternativt en eller flera personer som på ett särskilt vis utmärkt sig inom jämställdhet-, tillväxt- och partikulturarbetet. 2023 Ella Tengbom-Velander stipendium går till Moderata Samlingspartiet i Västerbotten. Stipendiet delas ut av Moderata Samlingspartiet tillsammans med Första Junifonden. Anders Ågren, förbundsordförande för Moderaterna i Västerbotten, och Anna-Karin Nilsson, 1:e vice förbundsordförande för Moderaterna i Västerbotten, fick motta priset uppe på scen.

– Fantastiskt roligt! Vi har jobbat väldigt hårt och målmedveten med dessa områden i vårt länsförbund. Det ger också resultat. Utöver valframgångar, så hade vi i valet 2022 rekord i antalet kandidater på våra valsedlar till regionen och kommunerna. Vi jobbar som ett lag, där alla har en plats och uppgift att fylla, säger Anders Ågren.

Prismotiveringen lyder:

Moderaterna i Västerbotten har arbetat metodiskt och långsiktigt med att ta fram kompetenta personer, både kvinnor och män, till uppdrag och arrangemang inom förbundet. Genom detta arbete har förbundet nått en jämn könsfördelning inom många grupper av förbundets företrädare. Vidare uppmuntrar förbundet till kontinuerlig diskussion om internkultur, struktur och potential. Genom sitt arbete bidrar Moderaterna i Västerbotten till en växande och mer inkluderande rörelse i Ellas anda som bör lyftas fram för att uppmuntra flera att göra detsamma.

För sitt arbete tilldelas Moderaterna i Västerbotten det första Ella Tengbom-Velanderstipendiet 2023.

–Jämställdhet är en av vår tids frihetsfrågor. I det Sverige som vi bygger så är det slit och flit, inte kön, var man kommer ifrån eller vilka ens föräldrar är, som ska styra hur långt man kan gå. Moderaterna i Västerbotten har i Ella Tengbom-Velanders anda lett sitt förbund till att värna just de idealen, säger Moderaternas partiordförande Ulf Kristersson.

–Ella var en färgstark person som var en föregångare för oss kvinnor i Moderaterna. Jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med Ella under hennes tid som vice ordförande för Moderaterna. Det känns hedersamt att vi nu instiftar detta stipendium i hennes namn, säger Första Junifondens ordförande Chris Heister.

Fakta om Ella Tengbom Velanderstipendiet:

Ella Tengbom-Velander var en pionjär inom svensk politik. Vid 29 års ålder valdes Ella in i kommunfullmäktige i Helsingborg (1951-1991). Hon var då landets yngsta fullmäktigeledamot. 1967 utsågs Ella till kommunalråd i Helsingborg, det var då landets första kvinnliga kommunalråd. Vid partistämman i Göteborg 1978 valdes Ella in i partistyrelsen för Moderata Samlingspartiet. 1981 utsågs Ella till 2:e vice ordförande i Moderaternas partistyrelse och blev därmed den första kvinnan i partiets presidium. Utöver detta hade Ella Tengbom Velander flertalet övriga politiska uppdrag.

Den 23 december 2022 avled Ella Tengbom Velander vid en ålder av 101 år. I syfte att hedra och fortsätta arbetet i hennes anda har Moderata Samlingspartiet tillsammans med Första Junifonden beslutat att instifta det stipendium som bär hennes namn. Stipendiet ska uppmuntra moderater till att vara föregångare i jämställdhet-, tillväxt- och partikulturarbete. Till stipendiat utses en organisation alternativt en eller flera personer som arbetar i Ella Tengbom-Velanders anda. Stipendiet uppgår till 25 000 kr att användas till utbildning, konferens, publicering eller liknande.  

Fakta om Första Junifonden:

Första Junifonden är en stiftelse som bildades på 30-talet av amiral Arvid Lindman. Stiftelsen har som ändamål att främja Moderata Samlingspartiets åskådning.

Joline Göttfert

Mest lästa