Moderaterna i Västerbotten jobbar för ett nytt regemente i Umeå

2019-11-15 16:36

Nyheter

Försvarsberedningen lämnade i slutrapporten förslag om en utökad grundorganisation. Två regementen föreslås återupprättas: Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur och ett regemente i Göteborg. Två regementen föreslås därtill etableras för utbildning av territoriella förband.

Moderaterna i Västerbotten jobbar för att ett nytt regemente ska etableras i Umeå. Riksdagsledamoten Edward Riedl (M) ställde i en interpellation frågan till försvarsminister Peter Hultqvist (S), om ministern kunde tänka sig att Umeå blir en del av den nationella återuppbyggnaden och utvecklingen av svensk försvarsförmåga. Frågan debatterades i riksdagens kammare idag.

– Umeå är Norrlands befolkningsmässigt största kommun och har redan i dag försvarsverksamhet och ligger strategiskt placerad. Inom Umeå garnison finns i dag bland annat Totalförsvarets skyddscentrum och Västerbottensgruppen inom hemvärnet. Det finns därför goda förutsättningar för ett snabbt stärkande av Försvarsmaktens verksamhet i Umeå, och om detta råder enighet över de politiska blockgränserna, säger Riedl.

Under interpellationsdebatten uttryckte försvarsministern att han ansåg att Umeå har en viktigt roll i de nya ambitionerna.

Kommunalråden Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M) i Umeå anser att ett nytt regemente bör placeras i Umeå, något som Nyheter i Västerbotten tidigare skrivit om.

– Umeå har goda förutsättningar att spela en roll i det fortsatta arbetet med att stärka det svenska försvaret. Umeå har en etablerad infrastruktur och därmed goda möjligheter att ta emot nya rekryter och bedriva både bredd- och specialistutbildning, vilket är nödvändigt vid inrättande av ett nytt regemente, säger Anders Ågren (M), vice ordförande i kommunstyrelsen i Umeå.

Politiskt beslut om försvarssatsningarna väntas sannolikt under hösten 2020.

Text: Joline Göttfert