Moderaterna i Västerbotten: Avskaffa dagens reduktionsplikt

Publicerad: 

Det var under Moderaterna i Västerbottens förbundsstämma som en enig församling valde att bifalla riksdagsledamot Edward Riedls motion om att avskaffa dagens reduktionsplikt för bensin och diesel och ersätta den med en gemensam för hela EU.

Bakgrunden är att Sverige har världens dyraste diesel och en av de högsta priserna på bensin. Riedl menar att detta till största del beror på höga skatter i kombination med en väldigt hög inblandning av biodrivmedel.

Biodrivmedlet är enligt Naturvårdsverket fordonsbränslen som är producerade av förnybar biomassa som exempelvis skog eller avfall. Dock är drygt 25 procent av allt biodrivmedel som säljs i Sverige tillverkat av palmolja som skövlar regnskog. Palmolja har tre gånger så stor miljöpåverkan som vanlig fossil diesel.

I Sverige är reduktionsplikten idag 30,5 procent för diesel och 7,8 procent för bensin. År 2030 planerar man att reduktionsplikten för diesel och bensin ska vara 66 respektive 28 procent.

Den relativt höga inblandningen av biodrivmedel i kombination med en av världens högsta skatter på bränsle har gett Sverige dieselpriser som är nästan sex kronor högre än EU-genomsnittet.

– Sverige är ett glest befolkat land med stora avstånd och kan inte bedriva en extrem politik som slår undan benen för hushåll och företag samtidigt som klimatnyttan är mycket begränsad. Därför vill Moderaterna i Västerbotten avskaffa dagens reduktionsplikt och ersätta den med en gemensam för hela EU, säger Riedl.

Jonatan Hjeltman