Moderaterna i Umeå vill avsluta samarbetet med Fairtrade

2021-12-01 13:03

Nyheter

På tisdagen beslutade Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott att bevilja 300 000 kronor till fortsatt diplomering och arbete med Fairtrade city under 2022. Från och med 2023 hänskjuts vidare beslut om finansiering till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Beslutet angående fortsatt finansiering av diplomeringen var oenigt. Detta enligt ett pressmeddelande från Umeå kommun.

Fairtrade Sverige består av en förening och ett bolag, där bolaget Fairtrade Sverige AB ägs gemensamt av LO och Svenska Kyrkan. Bland medlemsorganisationerna i föreningen Fairtrade återfinns bland annat flera fackföreningar.

I dag är 49 kommuner och tre regioner i Sverige Fairtrade city-diplomerade. Umeå kommun har varit en diplomerad Fairtrade city sedan 2013 och sedan diplomeringen infördes har kommunen nått en årlig ökning av upphandlade leverantörer för att öka utbudet av produkter med denna märkning. Umeå kommun har den senaste tiden haft betald reklam på annonsplatser runt om i centrum, för att få umeåborna att köpa mer Fairtrade-märkta produkter.

– Genom att vara en diplomerad Fairtrade city får kommunen en struktur för att arbeta med frågan om etisk konsumtion och rättvis handel. Diplomeringen bidrar till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och är också ett sätt för Umeå kommun att bidra till att stärka mänskliga rättigheter i länder med extrem fattigdom, säger Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Moderaterna i Umeå vill däremot att kommunen ska upphöra att vara en Fairtrade city. Partiet menar att kommunen ska hålla sig neutral till olika varumärken.

– Umeå kommun borde snarast avbryta samarbetet med Fairtrade. Kommuner ska inte stötta enskilda företag och produktmärkningar. Fler och fler kommuner runt om i Sverige inser det orimliga i det här förhållandet, och avslutar samarbetet med Fairtrade. Skellefteå kommun beslutade år 2019 att avsluta samarbetet med Fairtrade. Nu är det dags för Umeå kommun att avsluta detta, säger kommunalrådet Anders Ågren (M), i en kommentar.

Text: Joline Göttfert