Moderaterna i Umeå vill att alla brott i skolan ska polisanmälas

2020-11-16 12:09

Nyheter

I en motion till Umeå kommunfullmäktige föreslår Lena Riedl, vice ordförande i för- och grundskolenämnden, att alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen ska polisanmälas.

Nyligen publicerade Brå rapporten ”Skolundersökningen om brott 2019”. Enligt rapporten har ungefär hälften av alla elever i årskurs 9 blivit utsatta för brott och många av brotten sker i skolmiljön. Under hösten har också lokalmedia rapporterat om förekomsten av hot och våld på skolor i Umeå. I media har det framgått att dödshot bland elever är en ökande trend, och att en utbredd tystnadskultur har vuxit fram som ett resultat av detta.

– Skolan ska vara en trygg plats för alla. Utifrån Brås rapport och lokalmedias rapporteringar drar jag slutsatsen att skolan inte är en trygg plats för alla elever i Umeå. Vuxenvärlden måste reagera och stå upp för en god arbetsmiljö för Umeås elever. Vi moderater har konkreta förslag för att öka tryggheten på Umeås skolor. Skolans riktlinjer och rutiner vid brott måste vara tydliga och därför krävs en ny handlingsplan för brott i skolan, säger Lena Riedl.

Moderaterna vill att handlingsplanen ska utformas efter tre huvudregler:

• Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras.
• Skolan ska polisanmäla alla brott som sker under skoldagen eller i anslutning till skoldagen.
• Skyldigheten att polisanmäla ett brott gäller även när gärningsmannen inte fyllt 15 år.

I oktober föreslog Moderaterna i för- och grundskolenämnden att utbildningsdirektören skulle ges i uppdrag att skyndsamt utreda och kartlägga förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor, samt ta fram skarpa förslag för att öka tryggheten på grundskolorna. Frågan lyftes på för- och grundskolenämndens sammanträde i oktober, men förslaget vann inte bifall i nämnden.

Text: Joline Göttfert