Moderaterna i Umeå röstar nej till höjningarna av hemtjänstavgifter

På individ- och familjenämndens och äldrenämndens sammanträden i maj lyftes frågan om en höjning av hemtjänstavgifterna. Det nya förslaget till avgift är en kraftig höjning jämfört med tidigare, speciellt för den som idag har 15 timmar hemtjänst i månaden. För gruppen är ökningen ca 288%, från 515 kr till 2000 kr. 

Publicerad: 

Moderaterna röstade nej till den föreslagna höjningen.

– Avgiftshöjningen kommer att leda till att fler personer tackar nej till hemtjänst och att färre kommer att få den hjälp som de behöver. Konsekvensen av avgiftshöjningen kommer att vara att levnadsstandarden för äldre i Umeå sjunker, säger Lotta Holmberg, ledamot i äldrenämnden (M).

Bedömningen är att intäkterna kommer att öka till cirka 15 miljoner kr per år för äldrenämnden efter höjningen av taxan. I tjänsteskrivelsen står det att det är svårt att beräkna den exakta intäktsökningen, då den enskildes avgift bygger på dennes avgiftsutrymme som i sin tur bygger på inlämnad inkomstuppgift. Man bedömer dock att intäktsökningen sannolikt blir lägre, eftersom fler personer inte kommer ha det ekonomiska utrymmet att betala höjningarna.

Kommunalskatten i Umeå är mer än två kr högre än snittet av landets samlade kommuner. För Moderaterna är det ett av skälen till att de inte vill höja hemtjänstavgifterna. Bokslutet för Umeå kommun år 2023 visade ett starkt ekonomiskt resultat – ett plusresultat på 424 miljoner kr, inräknat de kommunala bolagen. Även om man räknar bort plusresultatet för de kommunala bolagen, så blev det ett plus på 283 miljoner kr, vilket är 195 miljoner kr bättre än budget. Moderaterna anser att det finns utrymmet för att behålla de nuvarande hemtjänstavgifterna.

– Umeåborna betalar redan idag en betydligt högre skatt än jämförbara kommuner. Då ska vi inte dessutom ha höga avgifter utöver en hög skatt. När skattkistan är full behövs inga höjda hemtjänstavgifter, säger Igor Hell, ledamot i individ- och familjenämnden (M).

Joline Göttfert

Mest lästa