M i Skellefteå vill stärka det förebyggande arbetet med fokus på unga vuxna

Publicerad: 

I en motion till kommunfullmäktige i Skellefteå föreslår Moderaterna att socialtjänstens fältverksamhet ska utökas med en särskild inriktning för unga vuxna. Partiet vill verksamheten ska förstärkas med ytterligare personella resurser och att målgruppen ska breddas upp till 25 år.

– Utifrån den ökande otrygghet som presenteras i kommunens drogvaneundersökning och ett redovisat behov vill Moderaterna utöka fältverksamheten med en särskild inriktning för unga vuxna i riskzonen. Erfarenheten är att kriminella ofta rekryterar inom den gruppen för att nå vidare till yngre ungdomar. Det är en kedja som vi på alla sätt vill byta. Vi vill ta krafttag mot drogerna och eftersträvar ett tryggare Skellefteå, säger oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M).

Idag är målgruppen för socialtjänstens fältverksamhet 13–20 år. Enligt Moderaternas förslag skulle målgruppen utökas till och med 25 år, vilket andra kommuner runt om i Sverige har gjort. Utökningen skulle kräva en ekonomisk satsning på fältverksamheten.

– Socialtjänstens fältverksamhet är kommunens yttersta linje i det drogförebyggande arbetet. De är också viktiga ur ett trygghetsskapande perspektiv. För Moderaterna är detta viktigt. Om fullmäktige bifaller vårt förslag att vidga fältverksamhetens målgrupp åldersmässigt är vi beredda att prioritera in detta i budgeten, säger Anette Lindgren (M), 2:e vice ordförande i Socialnämnden.

Text: Anton Bergström Nord