Moderaterna föreslår test med behovsanpassad tömning av sopkärl

2020-10-01 15:02

Nyheter

I en motion till Umeå kommunfullmäktige föreslår moderaten Lena Riedl att Vakin ska ges i uppdrag att utreda möjligheten att införa testverksamhet av bestäm-själv-tömning av sopkärl. Det innebär att hushållen själva signalerar när sopkärlen är fulla och det är dags för soptömning.

Detta prövas redan i Helsingborg. Förra året deltog 250 hushåll i Mariastaden i Helsingborg i projektet med bestäm-själv tömning av sopkärl. Resultatet från projektet var att antalet tömningar gick ner med nästan 50%. Under 2020 testar cirka 2000 hushåll i Helsingborg bestäm-själv-tömning av sopkärl. Varje sopkärl är utrustat med ett reglage. När sopkärlet är fullt ändrar man reglaget som skickar en signal till renhållningsbolaget att det är dags att hämta soporna.

I Helsingborg har införandet av bestäm-själv-tömning av sopkärl resulterat i stora miljövinster, eftersom sopbilarna kör mindre. Kundnöjdheten har också ökat.

– Bestäm-själv-tömning av sopkärl är en enkel lösning för att undvika onödiga tömningar av sopkärl och därmed minska sopbilarnas miljöpåverkan. En annan fördel med bestäm-själv-tömning av sopkärl är att det blir enklare för hushållen att se hur mycket avfall de slänger. Det kan leda till att hushållens medvetenhet kring källsortering ökar, vilket i sin tur minskar mängden sopor, säger Lena Riedl (M).

Text: Joline Göttfert