Moderaterna föreslår åtgärder för att bekämpa den växande gängkriminaliteten i Umeå 

I en motion till Umeå kommunfullmäktige föreslå moderaten Joline Göttfert att behovet att kamerabevakning inom kommunala fastigheter ska utredas, samt att kommunen ska kontakta Polisen för att utveckla samarbetet med att söka efter narkotika i kommunens fastigheter. 

Publicerad: 

Bakgrunden till förslaget är att stoppa den växande gängkriminaliteten i Sverige och Umeå, där gängen framför allt utnyttjar barn för sina syften. Det är en del av gängkriminellas strategi att rekrytera barn för att få dem att genomföra brottsliga handlingar åt gängen. Att unga inte kan straffas på samma sätt som vuxna är något äldre gängkriminella drar nytta av för att själva undvika att straffas.  

Unga rekryteras på många olika platser, det kan handla om exempelvis skolor, fritidsgårdar, idrottsanläggningar eller bostadsområden – i korthet alla platser där unga befinner sig. Enligt Polisen har de kriminella gängen etablerat sig även i Umeå.  

 – Det förebyggandet arbetet är viktigt för att förhindra att unga dras in i kriminalitet, men det behövs ytterligare åtgärder för att stoppa den eskalerande utveckling vi ser i hela landet. Där kan även kommunen hjälpa till. Moderaterna föreslår att behovet av kamerabevakning av kommunala fastigheter ska inventeras i Umeå på platser där unga befinner sig, säger Göttfert i en kommentar.  

På exempelvis Dragonskolan har man ansökt om att få använda sig av kamerabevakning av entréerna för att säkerställa säkerheten på skolan. Många skolor och förskolor vittnar om återkommande skadegörelse. Med ökad kamerabevakning av kommunala fastigheter skulle det enligt Moderaterna vara möjligt att avskräcka, upptäcka och kunna lösa fler brott. 

– Polisen har sedan drygt ett år tillbaka börjat söka igenom kommunala skolor efter droger med polishundar, dels som en del av polisens brottsförebyggande arbete, men också för att öka upptäcktsrisken. Det tycker vi moderater är positivt och vi ser gärna att det omfattar fler verksamheter i kommunen, exempelvis kommunens fritidsgårdar och idrottsanläggningar, i syfte att säkerställa att det är trygga och drogfria miljöer för unga, säger Göttfert.  

 

Anton Bergström Nord

Mest lästa