Missledande S-utspel om BB i Lycksele kritiseras i intern rapport

2021-12-10 13:21

Nyheter

Inför sommarstängning av BB i Lycksele gjorde Socialdemokraterna i Region Västerbotten ett utspel där de beskrev att BB inte skulle stängas och att situationen var löst. Det visade sig dock att Socialdemokraternas utspel var förhastat och saknade förankring i verksamheten. Senare genomfördes sommarstängning.
Moderaterna var starkt kritiska till S-majoritetens utspel, som de menade var lögnaktigt, vilseledande och skapade förvirring och mer oro bland gravida kvinnor i Västerbotten inland. En analys av händelseförloppet kring sommarstängning av BB i Lycksele ger Moderaterna rätt i kritiken.

– Analysen är tydlig med att Socialdemokraternas utspel skapade förvirring och oro samt påverkade processen kring sommarstängningen av BB i Lycksele. Ytterst ansvarig för detta är Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Anna-Lena Danielsson (S). Vi menar att hon begick tjänstefel när hon på ett lögnaktigt sätt gick ut och sa att situationen i Lycksele var löst, säger Andreas Löwenhöök (M), ledamot i regionfullmäktige.

Moderaten Andreas Löwenhöök menar vidare att förtroendet för Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande har skadats av det förvirrande utspelet.

– Det är klart att förtroendet för Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande skadas av en sådan här historia och i den nationella politiken skulle händelser som denna, där en ledande politiker går ut med missvisande och direkt felaktig information, leda till anmärkningar från exempelvis konstitutionsutskottet. Det kan också leda till misstroendevotum. I regionen finns inte dessa verktyg, men västerbottningarna har möjlighet att byta ut politiker som man saknar förtroende för i valet 2022, säger Andreas Löwenhöök.

Läs rapporten här:
Analys av händelseförloppet kring sommarstängningen av BB i Lycksele

Text: Anton Bergström