Mångmiljonsatsning på nytt kulturprojekt i Umeå – Moderaterna starkt kritiska

2020-04-22 6:58

Nyheter

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott i Umeå har beslutat att medfinansiera ett nytt omfattande kulturprojekt, UMECHAOS. Projektet ska pågå i fyra år och Umeå kommun ska medfinansiera med 7,6 miljoner kr. Endast Moderaterna röstade nej.

Umeå kommun ansöker tillsammans med tre projektpartners om medverkan i EU-programmet Urban Innovative Actions (UIA).

Det återstår ännu att se om projektet vinner bifall på EU-nivå. Umeå kommun ska enligt upplägget medfinansiera med 7,6 miljoner kr i projektet ”UMECHAOS” (Understanding and Motivating Engagement in Culture and cultural Heritage through Alternative Organisation of Society).

– Detta är fullständigt orimligt! Umeå kommun satsar redan mest i landet per invånare på kulturen. Nu ska kommunen gå in i nya kulturprojekt för kommande år med högst luddiga syften. Detta i ett mycket ekonomiskt ansträngt läge, med pågående Coronapandemi och risken för långvariga negativa effekter. Nya omfattande kulturprojekt är inte rätt sätt att prioritera umeåbornas skattepengar, säger moderata kommunalrådet Anders Ågren i en kommentar.

Projektet UMECHAOS har enligt de kommunala ärendehandlingarna som mål ”att testa och utvärdera en ny organisation/styrmodell för att förstå och motivera kulturellt deltagande bland invånare och företag. Projektet ska testa nya metoder och aktiviteter som öppnar för nytt medborgarengagemang och investeringar i kultur och kulturarv.”

Medlen kommer att användas till bl.a. ”fler, nya och oförmodade platser för kulturevenemang och offentliga aktiviteter”, seminarier och workshops för att uppmuntra medborgarinflytande i olika stadsutvecklingsprojekt m.m.

Total budget för projektet om det beviljas är ca 51 miljoner kr. Umeå kommuns medfinansiering är på 7,6 miljoner kr.

Text: Joline Göttfert