Långtgående klimatbeslut om att minska umebornas konsumtion

2020-02-24 18:56

Nyheter

Kommunfullmäktige i Umeå har idag debatterat Umeås nya lokala miljömål. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna yrkade bifall till förslaget och har även kommit överens om tilläggsyrkanden, efter att ha haft ett gemensamt möte med miljöaktivister. Företrädare från bland annat Vänsterpartiet och Liberalerna passade också på att tacka klimatrörelsen Fridays for Future under debatten.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Arbetarpartiet yrkade på återremiss och ändringar i förslaget. Både Moderaterna och Kristdemokraterna menar att skogens kolinlagring borde ha räknats med i underlaget och har därför yrkat på återremiss.

– Skogen har en positiv betydelse för vårt klimat. Statistik från SLU och Skogsstyrelsen visar att skogens årliga kolinlagring i Västerbottens län är tre gånger högre än länets klimatutsläpp. Motsvarande beräkningar måste självklart finnas med för Umeå kommun för att ge en korrekt bild inför beslut, säger Anders Ågren (M) i en kommentar.

Moderaterna anser även att fler saker borde ändras i miljömålen, eller strykas helt. Bland annat vill Moderaterna stryka målet om att minska umebornas konsumtionsbaserade klimatpåverkan med ca 80 procent till år 2040. Bakgrunden till detta är att Moderaterna anser att det inte är rimligt att kommunen har ett miljömål som endast gäller kommunens invånare.

– Umeås politiker varken kan och ska fatta sådana långtgående beslut om umebornas sätt att leva. Vilka åtgärder ska i nästa skede genomföras för att umeborna ska minska allt detta med 80 procent? Och hur ska det över huvud taget kunna följas upp på individnivå? Sverige och Umeå ligger långt framme i miljöarbetet. Vi ska fortsätta arbete för att steg för steg bli mer klimatsmarta. Men det måste gälla sådant vi råder över: den kommunala förvaltningen, de kommunala bolagen, stadsplanering och så vidare. Symbolpolitik kan vi kasta i papperskorgen, avslutar Ågren.

Text: Joline Göttfert