M: VUXNA SOM BEFINNER SIG ILLEGALT I VÄSTERBOTTEN SKA INTE HA RÄTT TILL GRATIS PLANERAD SJUKVÅRD

2019-11-11 14:16

Nyheter

Region Västerbotten har beslut på att asylsökande och papperslösa vuxna, samt barn och unga, som vistas i Västerbotten får hälso- och sjukvård (inklusive hjälpmedel) på samma villkor som svenska medborgare.

Moderaterna menar att det är en orimlig hållning. Genom Anton Bergström (M), ledamot i regionfullmäktige, har Moderaterna lämnat in en motion om att återgå till Socialstyrelsens riktlinjer om att endast erbjuda vård som inte kan anstå till vuxna som befinner sig illegalt i Västerbotten.

– Vuxna som har rättsliga beslut om att lämna landet ska inte samtidigt underlättas att fortsatt vistas i Sverige av Region Västerbotten. Ett rättssäkert samhälle ska inte ge sådana dubbla signaler från olika myndigheter, säger Bergström (M) i en kommentar.

Idag har en stor majoritet av Sveriges regioner inte tagit beslut om ett utökat vårdutbud för papperslösa och asylsökande som fått avslag, och färre blir det.

– Med hänsyn till att de flesta idag följer Socialstyrelsens riktlinjer i frågan så borde det inte anses som ett särskilt kontroversiellt förslag. Ett exempel är Region Västernorrland, där S är med och styr, som i år har beslutat om att återgå till riktlinjerna, säger Bergström (M).

Text: Joline Göttfert