M vill avveckla Skellefteå kommuns boplats för EU-migranter

2020-01-13 23:44

Nyheter

Moderaterna vill att Skellefteå kommuns boplats för EU-migranter ska avvecklas och rivas. Partiet riktar också hård kritik mot att det inte har tagits några politiska beslut kring boplatsen och att kommunen därför hotas av brott mot bygglovsbestämmelserna.

Det har uppdagats att Skellefteå kommun, sedan 2015, har anvisat EU-migranter till en illegal iordningställd boplats. Några politiska beslut kring boplatsen är inte fattade, men i samband med kommunfullmäktige i december 2019 erkände den socialdemokratiska politiska ledningen att de har sanktionerad iordningställandet och förekomsten av boplatsen.

Som en följd av att det inte tagit några politiska beslut, exempelvis att det inte finns något bygglov för boplatsen, så hotas kommunen att betala en sanktionsavgift för brott mot bygglovsbestämmelserna.

Moderaterna har reagerat kraftigt mot avslöjandena och vill att boplatsen ska avvecklas och rivas. I en motion till kommunfullmäktige anför partiet att kommunen ska följa rekommendationerna från regeringens nationella samordnare för utsatta EU-medborgare, som avråder från anvisade boplatser.

– Förekomsten av boplatsen går på tvärs med de rekommendationer som regeringens nationella samordnare för utsatta EU-medborgare lämnade i sitt slutbetänkande. Oberoende av hur man ser på EU-migranternas situation och tiggeri så är vi moderater övertygade om att de allra flesta vill att allmän ordning, lagar, regler, demokratiska principer och nationella rekommendationer ska följas, säger oppositionsåret Andreas Löwenhöök (M).

Moderaterna riktar också hård kritik mot att det inte har tagits några politiska beslut kring boplatsen.

– Bristen av politiska beslut i ett principiellt viktigt och lagstyrt ärende som detta är under all kritik. Det signalerar att den politiska majoriteten inte drar sig för att sätta sig över lagar och regler för att genomdriva sin politik, vilket är beklagligt, säger Andreas Löwenhöök.

Motionen kommer att debatteras och beslutas om i kommunfullmäktige.

Text: Anton Bergström