M vill att regionen erbjuder HPV ”catch-up”-vaccinering för kvinnor mellan 21-26 år

2021-08-16 13:11

Nyheter

Enligt Folkhälsomyndigheten insjuknar ungefär 550 kvinnor i livmoderhalscancer i Sverige varje år och ca 150 kvinnor dör årligen i sjukdomen. Det är en cancerform som i tidiga stadier har få eller inga symtom alls, vilket bidrar till att många söker sjukvård alldeles för sent.

Nu har Elmer Eriksson och Anton Bergström, som båda sitter i regionfullmäktige för Moderaterna, lämnat in en motion om att Västerbotten omgående ska erbjuda ”catch-up”-vaccination till kvinnor mellan 21-26 år och som inte har blivit erbjudna HPV-vaccin under sin skolgång.

– Flera regioner har redan börjar erbjuda så kallad “catch-up”-vaccinering för kvinnor mellan 21-26 år som inte hann erbjudas HPV-vaccin i skolan, samt en högre screeningålder än den som finns idag. En enig riksdag har också ställt sig bakom att livmoderhalscancer ska utrotas i Sverige inom 5-7 år, vilket gör att det vore självklart att Region Västerbotten påbörjar det arbetet så snabbt som möjligt, säger Anton Bergström (M).

Elmer Eriksson har i samma veva även lämnat in en motion om att införa självtestning för HPV.

– I stället för att kalla kvinnor till kontrollen har Region Stockholm och Skåne infört ett självtest istället. Beräkningar på kostnader i båda regionerna visar på att detta är mindre kostsam än ordinarie screeningverksamhet på fysiska mottagningar. Förhoppningen är också att fler kvinnor ska välja att ta sina cellprov. Detta är något vi tycker att Västerbotten också borde införa, säger Elmer Eriksson (M).

Text: Joline Göttfert