M: Vi måste kvalitetssäkra äldreomsorgen

Publicerad: 

Många anhöriga till äldre som vårdas på vårdinrättningar är idag oroliga och besvikna över hur deras närstående tvingas leva i slutskedet av deras liv. Äldre får idag inte den vård som utlovats och bristerna visar sig inte minst när det gäller den intima och sanitära delen.

Detta lyfter Marianne Löfstedt (M) i en interpellation till äldrenämndens ordförande i Umeå, Carin Nilsson (S).  

– Tyvärr har vi också en del outbildad personal som kanske inte fått tillräckligt stöd för att klara av arbetet. I många fall är det språksvårigheter som gör det svårt att kommunicera, säger Löfstedt (M).

Moderaterna i Umeå har därför lagt fram ett förslag om att inrätta en central kvalitets- och trygghetsinspektion i kommunen. Syftet beskrivs som att man vill ta ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Moderaterna vill att inspektionerna som sker både ska vara anmälda såväl som oanmälda.

– Det finns mycket som kan göras bättre och de äldsta är värda en omsorgsfull behandling. Jag är övertygad om att bland annat oannonserade besök på vårdinrättningar är en del av att kvalitetssäkra vården, säger Löfstedt (M).

Löfstedt (M) vill i interpellationen få svar på om äldrenämndens ordförande delar hennes uppfattning om vikten av att kontinuerligt kvalitetssäkra äldreomsorgen. Därtill undrar Löfstedt om Nilsson (S) håller med om att Umeå kommun borde införa en central kvalitets- och trygghetsinspektion, med syfte att följa upp kvaliteten inom äldreomsorgen.

Jonatan Hjeltman
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin