M: Vad blir saneringskostnaderna för EU-migranternas lägerplats i Skellefteå?

Publicerad: 

En lägerplats för EU-migranter i Skellefteås utkant har det senaste halvåret vållat stor politisk debatt i Skellefteå kommun. Lägret har funnits på kommunens mark sedan 2015 och Moderaterna har ifrågasatt dess förekomst. Partiet har också röstat nej till ett bygglov på platsen. Nu vill Andreas Löwenhöök (M) ha svar på frågor om saneringsarbetet, som påbörjades idag.

-Jag har varit på platsen och konstaterar att det är stor nedskräpning och finns miljömässiga och sanitära problem. Kostnaden för saneringen lär bli stor sett till omfattningen, men det är viktigt att få fakta på bordet, säger Andreas Löwenhöök (M).

Andreas Löwenhöök har väckt en fråga i kommunstyrelsens arbetsutskott där han vill ha svar på frågor om vad saneringen beräknas kosta och vilka åtgärder kommunen tänker vidta för att ytterligare nedskräpning inte ska uppkomma.

Sedan tidigare pågår en vitesprocess mot kommunen för brott mot bygglovsbestämmelserna, eftersom EU-migranternas läger var illegalt iordningsställt och saknade bygglov före april 2020. Om det nu byggs nya fasta byggnader och blir nedskräpat riskerar kommunen nya böter.

Moderaterna vill att lägret ska avvecklas och oroas över att barn vistats i en utsatt och osäker miljö.

-Det ligger leksaker och barncyklar på platsen vilket tyder på att barn vistats i denna mycket utsatta miljö. Det är beklämmande. Att kommunen har upprättat denna typ av läger är ovärdigt och inhumant och Moderaterna vidhåller att detta inte ska förekomma i Skellefteå, säger Andreas Löwenhöök (M).

Text: Anton Bergström