M och KD vill stoppa bidrag till Ibn Rushd

2020-09-21 10:43

Nyheter

I Region Västerbotten, Umeå kommun och Skellefteå kommun agerar Moderaterna för att bidragen till studieförbundet Ibn Rushd ska stoppas. I Skellefteå har Moderaterna nu lämnat in en motion tillsammans med Kristdemokraterna. Enligt partierna är det nya avslöjanden om extremistiska kopplingar och bidragsfusk i den centrala organisationen som är grunden till att de vill strypa bidragen till Ibn Rushd.

– En organisation som bjudit in hatpredikanter, som till exempel uppmanar att judar ska dödas, slaktas och utrotas, ska inte ha kommunala bidrag. Kommunala anslag och bidrag ska inte gå till föreningar och organisationer med extremistiska tendenser och kopplingar, säger Skellefteås oppositionsråd Andreas Löwenhöök (M).

Moderaterna och Kristdemokraterna ifrågasätter att regionen och kommunerna inte ställer tydliga antivålds- och demokratikrav på studieförbunden.

– Jag har tidigare ställt frågor om kommunens riktlinjer för anslag till studieförbunden. Det har visat sig att vi saknar lokala demokratikrav. Det tycker jag är fel. Studieförbund som inte klarar av att leva upp till grundläggande demokratiska krav ska vara diskvalificerade från kommunala bidrag, säger Charlotta Enqvist, gruppledare för Kristdemokraterna i Skellefteå.

I Umeå kommun har Moderaternas ledamöter i Kulturnämnden, de två senaste åren, krävt att bidragen till Ibn Rushd ska stoppas. Nu agerar partiet även i Region Västerbotten. Regionfullmäktigeledamoten Anton Bergström (M) har lämnat in en interpellation där han kräver att regionen ska sluta att stödja Ibn Rushd.

– Det finns en rad exempel på Ibn Rushds extremistiska kopplingar och bristande respekt för demokratins idéer. Därför krävde Moderaterna, redan 2019, att Regionala utvecklingsnämnden skulle införa tydliga demokratikrav. Vi blev nedröstade. I ljuset av nya avslöjanden måste Socialdemokraterna nu svara på frågan om de är beredda att stoppa stödet till Ibn Rushd, säger Anton Bergström (M).

Text: Joline Göttfert