M lyfter bostadssituationen för studenter i Umeå till kommunfullmäktige

2020-08-12 8:16

Nyheter

Snart börjar höstterminen för alla antagna studenter vid Umeå universitet och SLU. SVT har rapporterat om att cirka 31 000 blivit antagna till kurser och program vid Umeå universitet i år, vilket är en ökning på sju procent jämfört med förra året då omkring 29 000 personer antogs. Det innebär att rekordmånga studenter är antagna till Umeå universitet till hösten. Bostadssituationen brukar vara osäker för nya studenter i Umeå och ett ökat antal studenter kan påverka bostadssituationen ytterligare.

Umeå har gång på gång rödlistats i Sveriges förenade studentkårers årliga kartläggning av bostadssituationen för studenter. Enligt den senaste rapporten från 2019 krävs ungefär två års kötid för att få en studentbostad i Umeå vid terminsstart.

I en interpellation har Anders Ågren (M) ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) om studenternas bostadssituation.

– Det är viktigt att de blivande studenterna kan erbjudas goda boendealternativ. Antagna studenter ska inte tvingas tacka nej till sin utbildning i Umeå på grund av bostadssituationen. Här har Umeå kommun, liksom andra aktörer, ett mycket stort ansvar, säger Anders Ågren.

Text: Joline Göttfert