M kritiska: Sorgligt socialdemokratiskt spel om BB i Lycksele!

2021-06-04 13:51

Nyheter

I måndags offentliggjordes att BB vid Lycksele lasarett riskerar att stängas under tre veckor i sommar. Bakgrunden till stängningen är bristen på barnmorskor och att regionen inte har lyckats lösa barnmorskebemanningen med vikarier eller genom andra lösningar.

Därefter har turerna varit många. I onsdags gick Socialdemokraterna i regionen ut med ett pressmeddelande där de beskrev att sommarsituationen på BB i Lycksele var löst.

Nu visar det sig att Socialdemokraterna har gått över huvudet på personalen och att frågan är långt ifrån löst. Det finns inget godkännande av de scheman som har presenterats, varken från alla i personalgruppen eller från facket. Nu meddelar de fackliga organisationerna att de inte ställer sig bakom lösningen.

Moderaterna har ställt sig mycket kritiska till situationen och den politiska hanteringen av frågan.

– Det är beklagligt att Socialdemokraternas besked var en hägring och att BB i Lycksele nu riskerar att vara stängt. Deras trygghetslöfte här om dagen var en falsk trygghet. Detta är ett sorgligt politiskt spel som drabbar tryggheten för gravida kvinnor i Västerbottens inland. Att hitta en patientsäker lösning, både på kort och lång sikt, måste vara högsta politiska prioritet, säger den moderata regionpolitiker Andreas Löwenhöök.

Att Socialdemokraterna gått ut med beskedet att situationen var löst upprör Löwenhöök:

– Jag blir rent ut sagt förbannad. Det är beklämmande att Socialdemokraterna ljuger för västerbottningarna och säger att de har löst sommarsituationen på BB i Lycksele. I den allvarliga situation som råder i länets förlossningsvård är det upprörande att det styrande partiet håller på med ett sådant politiskt spel. Om regionen hade haft ett konstitutionsutskott hade jag anmält ansvarigt regionråd, Anna-Lena Danielsson (S) dit, säger Andreas Löwenhöök.

Till Nyheter i Västerbotten betonar Andreas Löwenhöök att den uppkomna situationen i Västerbottens förlossningsvård inte är ny och att det är den politiska majoriteten som bär ansvaret.

– Det är tydligt att Socialdemokraterna försöker övervältra ansvaret för en sommarstängning på de fackliga organisationerna och på personalen som ett led i att skyla över det egna politiska misslyckandet. Det är anmärkningsvärt. Det är majoriteten som är ansvariga för den här situationen, som har varit återkommande i flera år, hur mycket de än försöker smita undan från sitt ansvar, säger Andreas Löwenhöök.

I en interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Anna-Lena Danielsson (S), riktar Löwenhöök skarp kritik mot stängningen. Han vill ha en fullständig redogörelse i regionfullmäktige.

– Jag förväntar mig ett heltäckande svar på mina frågor. Jag vill veta vilka politiska åtgärder är gjorda, vad kunde ha gjorts annorlunda och vilka åtgärder ska vidtas för att förbättra situationen, så att nedstängningar av förlossningar i länet inte ska bli aktuella i framtiden, säger Andreas Löwenhöök.

Text: Anton Bergström