M kräver tydligare åtgärder för ökad trygghet på Skellefteå busstation

2020-11-05 16:37

Nyheter

Moderaternas ledamot i kommunfullmäktige, Ramona Dolan, har lämnat in en motion med krav på åtgärder för att öka tryggheten på Skellefteå busstation. Partiet förslår att kameraövervakningen på området ska utökas och omfatta utemiljön samt att de kommunalt finansierade ordningsvakterna ska övervaka området.

– Vi har alla kunnat ta del av omskakande vittnesmål i lokalmedia. Ungdomar beskriver att platsen är otrygg och att missbruk, oskötsamhet och brott florerar där. Det är en situation som vi ser allvarlig på, säger Ramona Dolan (M).

Moderaterna menar att trygghetsproblemen vid Skellefteå busstation inte är nya och att de hittills vidtagna åtgärderna inte varit tillräckliga. Partiet menar också att kommunen borde ha beslutat om tydligare åtgärder redan 2018, då kommunens tjänstemän föreslog att de kommunalt finansierade ordningsvakterna ska övervaka busstationen, genom att utöka det så kallade paragraf 3-området.

– Det förslaget sa majoriteten nej till och vi kan idag se hur problemen runt busstationen har fortsatt. Det är inte acceptabelt att Skellefteå busstation är en pissoar och uppehållsplats för berusning och drogförsäljning och där barn i högstadieåldern erbjuds alkohol helt öppet, säger Ramona Dolan.

I motionen föreslår Moderaterna att kommunens så kallade paragraf 3-område ska omfatta busstationen och att utemiljön rund Skellefteå Busstation ska kameraövervakas. Partiet vill också att kommunen ska utreda om kameraövervakningen ska utvidgas från passiv till aktiv kameraövervakning*.

– Skellefteå busstation ska vara en trygg plats och fylla sin funktion som en central punkt för kollektivtrafik och transporter. Vi måste återställa ordningen omgående för invånarnas trygghet, avslutar Ramona Dolan.

Text: Anton Bergström