(M) kräver plan för att hantera vårdskulden i länet

2020-08-28 14:50

Nyheter

Följdverkningarna av coronapandemin är mycket tydliga när det gäller antalet patienter som behöver vänta på sin vård. Totalt väntar 6191 länsbor på att få sin operation/åtgärd. Vårdgarantin uppfylls endast till 43 procent enligt SKR (juli). Västerbotten likt hela riket har en stor vårdskuld att hantera.

Nu kräver det moderata oppositionsrådet Nicklas Sandström en tydlig och utarbetad plan. Han menar att en sådan plan saknas i dagsläget och behöver tas fram snarast. Enligt Sandström behöver planen kartlägga exakt hur stor vårdskulden är och vad som behöver göras för att få den att försvinna.

Sandström vill även se en ny nationell kömiljard med start i höst. Han menar på att när den kom hösten 2019 fick det stor effekt.

– Från att köerna legat bland de sämsta i Sverige så förbättrades situationen kraftigt på bara tre månader då kömiljarden kom på plats. De ekonomiska incitamenten från kömiljarden verkar ha fungerat precis som det var tänkt, säger Sandström (M).

Vidare vill han se att sjukvårdsregionala samarbeten etableras och att regionerna också bygger upp en nationell samverkan för vårdlotsar. Detta för att kunna hantera den uppskjutna vården.

– Det handlar inte bara om den traditionella vårdkapaciteten, utan om att bygga hela vårdkedjor och nyttja digitaliseringens möjligheter, säger Sandström (M)

Andra förslag är att dra nytta av de förändrade arbetssätten som digitaliseringen medfört. Sandström menar att det går att nyttja distanskonsultationer i högre omfattning än tidigare och att det sparar både tid och resurser för personal och patienter.

– Det är det enda rimliga på sikt för att få en köfri vård på plats, avslutar Sandström (M).

Text: Anton Bergström