(M) kräver inköp av snabbtester till Västerbotten snarast, likt man gjort i Region Skåne

2020-11-17 11:35

Nyheter

M kräver inköp av snabbtester till Västerbotten snarast, likt man gjort i Region Skåne

Region Skåne aviserar att man köpt in 200 000 snabbtester för covid-19 för att snabbt kunna kartlägga smittan. Även i Stockholm ska snabbtestning provas inom äldrevården. Syftet är att korta svarstiderna för upptäcka smitta tidigare.

Positiva svar på snabbtestet kommer tillsvidare att kompletteras med ytterligare ett test för nukleinsyrapåvisning, ett så kallat PCR-test.

Moderaterna kräver att även Västerbotten snarast får snabbtester på plats som ett viktig komplement till de vanliga testerna.

– Detta skulle korta svarstiderna, utöka antal tester som kan genomföras och därmed kraftigt öka testkapaciteten. Det skulle även kunna innebära snabbare besked om smitta finns på exempelvis äldreboenden eller inom sjukvården, säger Nicklas Sandström (M) regionråd i opposition.

Text: Anton Bergström