M kräver extern granskning av studieförbunden runt om i länet

2021-03-23 16:12

Nyheter

Moderaterna i Umeå, Skellefteå och i Region Västerbotten har lämnat in initiativärenden till nämnderna som betalar ut pengar till studieförbunden för att man vill tillsätta en extern granskning.

Förra året avslöjades omfattande fusk av studieförbunden i Järvaområdet, Stockholm. Uppemot en miljon studietimmar kan behöva räknas bort och 35 miljoner kr i skattemedel bedöms krävas tillbaka. I Umeå så sent som 2015 uppmärksammades ett omfattande fusk i Studiefrämjandet för mångmiljonbelopp.

För ett tag sedan skrev tre forskare på DN Debatt (20/2) däribland docent Magnus Ranstorp, om uppgifter man fått som hävdar att mellan 60 och 70 procent av studieförbundens totala verksamhet egentligen är fusk – att omfattande fusk sker runt om i landet och inte är isolerat till Järvaområdet. Debattörerna menar att det handlar i mångt och mycket om en volymjakt på unika deltagare. Man lyfter även risken att kriminella och antidemokratiska föreningar och aktörer kunnat ta del av skattemedel ute i medlemsorganisationerna där insynen är sämre.

– Utifrån senaste tidens omfattande fuskhärvor och den debatt som efterföljts kräver Moderaterna en extern granskning av samtliga studieförbund, säger Åsa Ågren Wikström (M) som är vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Moderaterna menar att när finns anledning att misstänka att skattemedel inte gått till rätt saker ska det utredas ordentligt och att så är fallet just nu.

Ett exempel från DN Debatt som lyfts upp från Västerbotten som pekar på uppblåsta siffror är från ABF i Storuman. ”Bara i Storuman hade ABF nästan 3000 kulturarrangemang mellan 2017–2019. Under samma period hävdar ABF att deras studiecirklar haft 6695 deltagare, inte illa för en kommun med knappt 6000 invånare!”

– Det krävs en total genomlysning av extern part för att noggrant och grundligt granska studieförbunden för att säkerställa att skattemedel inte har gått till fel saker eller har fuskats med. Har fusk eller felaktigheter förekommit, så ska skattemedlen krävas tillbaka säger företrädarna för Moderaterna i Umeå, Skellefteå och region Västerbotten i ett gemensamt uttalande.

Text: Red.