M-krav: Skellefteå kommun ska medverka till att lagföra IS-terrorister

2021-04-01 8:15

Nyheter

Moderater i Skellefteå vill motverka att krigsförbrytare ska vandra fritt på Skellefteås gator och utnyttja den svenska välfärden. Därför har partiet motionerat om att Skellefteå kommun ska bidra till att lagföra återvändande IS-terrorister.

Regeringens oförmåga att få nödvändig lagstiftning på plats möjliggör en fristad för återvändande krigsförbrytare som har direkt eller indirekt medverkat och orsakat avskyvärda våldsbrott, mänskligt lidande och folkmord – om inte fler kommuner agerar till dess att lagstiftning är på plats.

– Det är ett allvarligt faktum, Sverige är ett av toppländerna med personer som anslutit sig till IS och vi saknar ett arbetssätt ute i kommunerna för att lagföra återvändarna, säger Micaela Löwenhöök, ordförande för Moderaterna i Skellefteå.

Moderaterna i Skellefteå vill genom sin motion att Skellefteå kommun ska ansluta sig till Stockholmsmodellen när det gäller hantering av misstänkta IS-terrorister. Stockholms stad har ett samarbete med Sveriges krigsbrottsinstitutioner för att lagföra återvändande IS-terrorister. Moderaterna vill se att Skellefteå kommun inför ett motsvarande arbetssätt.

– Det finns tillvägagångssätt för att lagföra krigsförbrytare, istället för att vara passiv, säger Johan Söderberg, t.f. gruppledare (M) Skellefteå.

Motionen menar att Skellefteå kommun ska samarbeta med de instanser som har befogenheter och förmåga att lagföra IS-terroristerna. Kommunerna fyller en viktig funktion när det kommer till informationsinhämtning för att kunna starta förundersökningar. Genom internationell rätt, Genevekonventionen och Romstadgan kan offentliga aktörer spåra upp, utreda och medverka till att dem som begått krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten lagförs.

– Med Skellefteås kraftiga tillväxtfas i åtanke är det inte orimligt att IS-terrorister lockas hit, säger Ramona Dolan, T.f. oppositionsråd (M) Skellefteå.

Text: Anton Bergström