M-krav ger försvaret 500 mkr mer redan i år

2017-03-13 14:59

Nyheter

Moderaterna, centerpartiet, kristdemokraterna, socialdemokraterna och miljöpartiet presenterade idag en uppgörelse som redan i år förstärker försvarsbudgeten med 500 miljoner kronor. Ett försämrat omvärldsläge har självklart bidragit till att partierna kunde komma överens om den ovanliga åtgärden att redan i vårändringsbudgeten skjuta till resurser till försvarsmakten. Moderaterna gick in i förhandlingen med ett krav på att förstärka anslagen för innevarande år med 500 miljoner kronor vilket var det som partierna i uppgörelsen sedan också kom överens om.

– Det känns som vi lyckades väl i förhandlingen. Vi kommer nu att jobba vidare för ytterligare förstärkningar av försvarsanslagen till nästa år. Men det var viktigt att vi redan nu stärker försvarets förmåga säger moderaternas försvarspolitiska talesperson Hans Wallmark.

 

Text: Anna-Karin Nilsson.