M, KD och SD överens om statsbudgeten

2021-11-16 16:39

Nyheter

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna går nu ut med ett gemensamt budgetförslag där man bland annat satsar på polisen, arbetsmarknaden och sjukvården.

Riksdagen beslutar under nästa vecka om statsbudgeten och det väntas bli jämnt. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna samlar fler mandat till sitt budgetförslag än vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet gör till deras.

Allt hänger egentligen på Centerpartiet. Går Centerpartiet inte med på ett fullvärdigt samarbete med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet kan alltså M, KD och SD:s budgetförslag vinna.

M, KD och SD:s statsbudget har ett tydligt fokus på att vända den utveckling som skett i Sverige de senaste åren. Bland annat är partierna överens om att satsa på fler och bättre betalda poliser med bättre teknisk utrustning. Dessutom gör budgeten utrymme för att tillsätta en utredning för att stärka enskildas fri- och rättigheter och domstolars oberoende. Därtill tillkommer också en rad arbetsmarknadsåtgärder.

– Vi vill inleda arbetet med en omfattande bidragsreform med sikte på ett bidragstak för att förhindra att man staplar bidrag på varandra. Vi vill också sänka skatten med 1800 kronor per år för pensionärer och löntagare, och sänka kostnaden för att anställa långtidsarbetslösa. Allt detta föreslår vi i vår budgetmotion så att vi kan få ordning på Sverige, säger riksdagsledamot Edward Riedl (M) och fortsätter.

– Vi satsar också på landsbygden, bland annat genom sänkt skatt på bensin och diesel. Dessutom vill vi se en resursförstärkning av sjukvården där man bygger ut antalet vårdplatser. Vi satsar på skolan för att ta i kapp kunskapstappet till följd av pandemin och vi vill göra satsningar på miljön, bland annat genom utbyggd laddinfrastruktur och satsningar på ny teknik.

För att finansiera reformerna ovan vill Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna avskaffa familjeveckan, som beräknas ha en direkt kostnad på 3,5 miljarder. Partierna vill ta bort förvärvsavdrag till de som inte arbetar eller har arbetat, skrota skogsutredningen som inskränker äganderätten och ta bort ineffektiva byggsubventioner.

Text: Jonatan Hjeltman