M: Skapa fler vårdnivåer för att möta patienters behov

Publicerad: 

Inom svensk sjukvård sker idag en utveckling som innebär en ökad subspecialisering och möjlighet till att ge sjukvårdande behandling till patienter med mycket stora medicinska och omvårdnadsbehov.

Detta menar Moderaternas Nicklas Sandström, regionråd i opposition i Region Västerbotten. Moderaterna i Västerbotten vill skapa en så kallad intermediär slutenvårdsavdelning, en vårdnivå som ska sluta gapet mellan intensivvården och en ordinarie vårdavdelning.

– I takt med utvecklingen växer det fram en patientgrupp som är för friska för intensivvården men för sjuka för en ordinarie vårdavdelning. Dessa patienter riskerar att hamna på en felaktig vårdnivå som kan resultera i att patienter inte får rätt medicinskt omhändertagande, säger Sandström (M).

Region Västerbotten har själv efterlyst detta under flera års tid, inte minst i de Lex Maria* utredningarna som skett där patienten farit illa av olika missöden. Andra sjukhus i såväl Sverige som internationellt har idag redan instiftat denna typ av mellanvårdsnivå för att fånga upp dessa patienter.

– En intermediär slutenvårdsavdelning skulle avlasta behovet av ytterligare intensivvårdsplatser och inte skapa situationer där allt för sjuka patienter vårdas på en ordinarie vårdavdelning som kan riskera patientsäkerheten och skapa stress för vårdpersonalen, säger Sandström (M).

*Lex Maria innebär enligt Vårdhandboken att de med vårdskada enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) avseende lidande, kroppsligt eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Jonatan Hjeltman