M i Umeå föreslår att kommunanställda ska ges möjligheten att lämna blod på betald arbetstid

2020-06-18 9:49

Nyheter

I en motion till Umeå kommunfullmäktige föreslår moderaterna Igor Jonsson och Elmer Eriksson att kommunanställda ska ges möjligheten att få lämna blod på betald arbetstid.

Blod är en färskvara och kan inte lagras längre än sex veckor. På grund av detta är en jämn ström av blodgivare avgörande, så att förråden alltid är fyllda. Då och då larmar sjukhusen om akut blodbrist, vilket i värsta fall kan leda till att planerade operationer behöver ställas in.

– Att möjliggöra för kommunanställda i Umeå att ge blod på betald arbetstid kommer innebära att många som idag upplever att de har ont om tid i vardagen kommer att kunna bli blodgivare. Kommunen är den största arbetsgivaren i Umeå. Genom att erbjuda kommunens anställda möjligheten att lämna blod på betald arbetstid kan Umeå kommun agera som förebild. En sådan personalförmån gör dessutom Umeå kommun till en mer attraktiv arbetsplats, säger Igor Jonsson (M).

Enligt Vårdguidens hemsida tar besöket på blodbussen eller blodcentralen ungefär en halvtimme. Utöver detta tillkommer restid. Det är möjligt att lämna blod högst tre gånger årligen för kvinnor och högst fyra gånger per år för män, eftersom män har mer blod i kroppen än kvinnor. Det finns därför skäl att begränsa blodgivning på betald arbetstid till max en timme per tillfälle och max fyra gånger per år, menar Moderaterna.

– Det är viktigt att skattebetalarnas pengar används på ett sparsamt sätt. Även om det är en kostnad för kommunen att låta anställda ge blod under betald arbetstid, så innebär det en vinst för samhället i stort. Blodgivare räddar liv, säger Elmer Eriksson (M).

Flera kommuner i landet har möjliggjort för kommunanställda att lämna blod på betald arbetstid, exempelvis Lund, Falun, Sala och Tyresö.

Text: Joline Göttfert