M: Gör som Region Dalarna – Inför vaccinkrav

2022-01-05 15:31

Nyheter

Region Dalarna har som första region i Sverige beslutat att införa vaccinationskrav mot covid-19. Kraven gäller både vid nyanställningar och för befintligt anställda. Beslutet medför att medarbetare som inte kan uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis kan, efter en riskbedömning, komma att förflyttas eller omplaceras. Är man ännu inte vaccinerad men har för avsikt att bli det kommer vaccination erbjudas på arbetstid. Samtliga partier stod bakom förslaget.

– Det är väldigt viktigt. Jag tycker självklart man ska värna patientsäkerheten. Jag förstår överhuvudtaget inte fackföreningarnas otroligt negativa inställning till det. Det är förvånande, jag köper inte deras argument över huvud taget, säger regionstyrelsens ordförande i Dalarna Ulf Berg (M) till SVT.

Vårdförbundet är kritiska till beslutet och menar att man bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tommy Iseskog, universitetslektor i arbetsrätt, tycker att regionen gör rätt som beslutar om vaccinkrav.

– I arbeten där man inte kan hålla avstånd så måste man vidta bästa möjliga åtgärd för att minimera smittspridning, och de medicinskt sakkunniga är eniga om att vaccin är den bästa möjliga åtgärden, säger Iseskog till SVT.

Moderaterna i Västerbotten anser att detta är något som Region Västerbotten bör ta efter. De vill införa vaccinkrav för covid-19, både för nyanställda och befintligt anställda.

– Vi tycker att det är rimligt att man som medborgare och patient kan ställa sådana krav på den offentliga vården. Man ska känna sig trygg i att veta att personalen man möter är vaccinerad, säger regionråd Nicklas Sandström (M).

Text: Jonatan Hjeltman