M- förslag: Inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg

2020-12-09 16:43

Nyheter

I en motion till Umeå kommunfullmäktige föreslår moderaten Igor Jonsson att språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg ska införas.

– Bristande språkkunskaper hos personal är ett allvarligt problem, som bland annat Inspektionen för vård och omsorg har varnat om. Det är ett hot mot patientsäkerheten, säger Jonsson (M) i en kommentar.

Botkyrka är ett exempel på en kommun som har infört språktester inom äldreomsorgen. Där ska alla som söker tjänster genomgå ett språktest och dessutom har de infört en utbildning för dem som redan är anställda, men som anses ha otillräckliga kunskaper i svenska språket.

-Att kommunikationen fungerar är grundläggande. Kommunen som arbetsgivare har ett ansvar att säkerställa att personalen har de språkkunskaper som krävs för att både förstå och göra sig förstådd. Av denna anledning anser Moderaterna att kommunen bör införa språktester vid nyanställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg, avslutar Jonsson.

Text: Joline Göttfert