M föreslår 723 miljoner kronor till välfärden i Västerbotten

2020-04-30 13:46

Nyheter

Redan i början av året lyckades Moderaterna samla en majoritet i Sveriges Riksdag för att satsa mer på sjukvård, äldreomsorg och skola. När Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna stöttade Moderaternas förslag blev det 7,5 miljarder kronor mer till välfärden redan i år.

När coronakrisen nu slår till med full kraft har regeringen tillskjutit mer pengar. Moderaterna menar, med stöd av Sveriges kommuner och regioner, att det nästan inte ens täcker skattebortfallet på cirka 20 miljarder kronor för kommuner och sjukvårdsregioner. Moderaterna föreslår nu totalt satsningar för sammantaget 27,5 miljarder kronor. Av dessa pengar föreslås 723 miljoner kronor gå till att stärka upp välfärden i Västerbotten.

– Vi moderater fortsätter att föreslå betydande satsningar för att på riktigt både klara den akuta krisen men också se till att välfärden har tillräckliga resurser även efter krisen. Förslaget att tillföra kommunerna och sjukvårdsregionen i Västerbotten 723 miljoner kronor är en historisk satsning samtidigt som det kommer att behövas säger riksdagsledamoten Edward Riedl (M).

Ni har skjutit regeringen framför er på flera områden under krisen. Hur är det att jobba i riksdagen under krisen?

Jag är en av de 55 riksdagsledamöter som tjänstgör på plats i Riksdagen och fortsätter arbetet i finansutskottet. Det innebär att jag är med och tar fram förslag från Moderaterna som regeringen ofta går med på. Vi har fått igenom stöd för att rädda jobb och företag och driver nu på för att säkra mer pengar till välfärden säger riksdagsledamoten Edward Riedl (M).

Text: Anton Bergström