M: Dumpar Skellefteå kommun hushållssopor i Bottenviken?

2020-01-30 14:48

Nyheter

I en interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Sara Keisu (S), undrar oppositionsrådet, Andreas Löwenhöök (M), om Skellefteå kommun dumpar hushållssopor i Bottenviken. Bakgrunden till frågeställningen är den nyligen införda skatten på plastpåsar. Plastpåsar som, enligt förespråkarna för skatten, sägs hamna i haven. Moderaterna menar dock att de flesta använder plastpåsar till sina hushållssopor, vilka ska förbrännas enligt kommunens avfallsplan.

– Moderaterna har uppfattningen att de allra flesta skellefteborna inte slänger plastpåsar i havet och våra vattendrag utan istället använder påsarna för sina hushållssopor. Följs vår avfallsplan borde därför plastpåsarna hamna i kommunens upphandlade förbränningsanlägg och inte i havet. Vi ser därför små kopplingar mellan plastpåseskatten och motverkandet av plastpåsar i hav och vattendrag, såtillvida att inte kommunen dumpar hushållssopor i Bottenviken, säger Andreas Löwenhöök.

Löwenhöök har ställt tre frågor:

1. Dumpar Skellefteå kommun hushållssopor i Bottenviken?
2. Följs Skellefteå kommuns avfallsplan som innebär att hushållssopor, och de därmed medföljande plastpåsarna, förbränns?
3. Har kommunen uppgifter på hur mycket av skelleftebornas plastpåsar som hamnar i haven och vattendrag?

Frågorna får svar i samband med kommunfullmäktige i slutet av februari.

Text: Anton Bergström