M-budget i Umeå: Satsningar på skola och äldre, sänkt skatt och besparingar på kulturen

2021-06-01 11:08

Nyheter

Under tisdagen presenterade Moderaterna i Umeå sin alternativa budget för Umeå kommun år 2022. Den innehåller tydliga satsningar på äldre och skola, sänkt kommunalskatt, neddragningar på kulturens område och hårdare kontroller av försörjningsstöd.

Äldrenämnden får med Moderaternas budgetförslag en ramhöjning med 66 miljoner kr, och för- och grundskolenämnden får en ramhöjning med 67 miljoner kr för år 2022. Det är större satsningar på dessa områden än vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade för en vecka sedan.

– För oss moderater är det viktigt att värna den kommunala kärnverksamheten. Detta är betydande satsningar, som innebär ökad trygghet och bättre omsorg för våra äldre. Samtidigt möjliggör det viktiga satsningar på utbildningsområdet och kunskap i skolan, säger kommunalrådet Anders Ågren (M) i en kommentar.

I Moderaternas budgetförslag sparar man samtidigt på kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsen jämfört med S/MP-förslaget. Det frigör ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 15 öre.

– Umeå kommun har en extremt hög kommunalskatt. Det är viktigt att hushålla med skattebetalarnas pengar. Vi är sämst av landets 20 största kommuner i detta sammanhang. Umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Det är personer med små inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt. Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga, fortsätter Ågren (M).

Moderaterna vill tydligt dra ned på kulturens område och föreslår bland annat att minska stödet till kulturföreningar och festivaler, avveckla stödet till Kvinnohistoriskt Museum, samt avveckla stöd till Guitars genom minskat bidrag till Umeå Folkets Hus. Kommunstyrelsen får också se sin ram minskas betydligt.

Moderaterna vill även införa hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Detta görs i flera kommuner i landet, däribland Sundbyberg, för att motverka bidragsfusk. Resultatet i Sundbyberg var att en av fyra inte hade rätt till bidrag. I Södertälje har man genom en rad åtgärder lyckats minska försörjningsstödet med hälften. Förslaget innebär att kostnaderna för försörjningsstöd bedöms kunna minska påtagligt även i Umeå, vilket innebär att ramen för individ- och familjenämnden inte räknas upp lika mycket som i S/MP-förslaget.

– Runt om i Sverige rapporteras om omfattande fusk med bidragssystemen. Att stoppa fusk med välfärdssystemen ha hög prioritet. Vi har föreslagit det tidigare, men blivit nedröstade. Nu är det hög tid att även Umeå kommun tar sitt ansvar för skattebetalarnas pengar, säger Ågren i en kommentar.

Anders Ågren lyfter fram förslag för att öka tryggheten i Umeå, som särskilt viktiga.

– Moderaterna är partiet för lag och ordning. För att öka tryggheten i Umeå lägger vi en rad förslag, däribland införande av kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser och kommunala ordningsvakter, säger Ågren (M).

Sedan tidigare har de fyra borgerliga partierna i Umeå presenterat 19 gemensamma förslag inför det kommande budgetfullmäktigesammanträdet.
Utöver de konkreta budgetsiffrorna och de gemensamma alliansförslagen, föreslår Moderaterna nu ytterligare 71 olika uppdrag. Bland dessa kan nämnas:
– införande av betyg i åk 4 på kommunala skolor.
– återinförande av friskvårdstimme för alla kommunanställda.
– införande av kamerabevakning på brottsutsatta platser
– anställning av kommunala ordningsvakter för ökad trygghet
– tiggeriförbud inom centrumfyrkanten.
– att samarbetet med Fairtrade ska avbrytas.
– försäljning av samtliga kommunala lägenheter i Hemavan.
– krafttag mot narkotika, genom bl.a. frivilliga drogtester på Umeås gymnasieskolor.
– AB Bostaden ska i alla lägen beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra, men även i byar med omland som exempelvis Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl.
– Uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt möjliggöra en högre takt på byggande av fler småhus (villor, radhus).
– Avveckla Kvinnohistoriskt Museum i Väven, och det som är av bevarandevärde överflyttas till Västerbottens Museum.
– Avveckla det kommunala stödet till Guitars, som numera fördelas via stödet till Umeå Folkets Hus.

Text: Anton Bergström