M-budget för en sjukvård som ska funka

Publicerad: 

Under fredagen presenterade Nya Moderaterna i landstinget sitt alternativa förslag till landstingsplan och budget.I tisdags presenterade den rödgröna majoriteten sitt förslag som innehöll den förväntade skattehöjning på 50 öre och en politik som, enligt moderaterna saknar förslag för att möta utmaning med dagens långa vårdköer, den höga kostnadsutvecklingen och framtidens utmaningar i sjukvården.

Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd säger
– Landstinget behöver en politik där patient alltid kommer i första hand och en ansvarsfull ekonomisk politik som möter framtidens utmaningar.

Sandström (M) förklarar vidare
– För att garantera en god och trygg sjuk­vård är det viktigt att andelen människor i arbete ökar och på det viset bidrar till ökade skatteinbetalningar till landstinget. Höjda skatter slår mot jobb och konkurrenskraft. Arbetslinjen är den viktigaste garanten för en god och skattefinansierad hälso- och sjukvård. Moderaterna säger därför nej till majoritetens skattehöjning på 50 öre.

För att möta upp utmaningarna sjukvården står inför vill moderaterna påbörja en förändring av sjukvården, från ett sjukhustungt system till en sjukvård med en välutvecklad primärvård och öppenvård. Man menar för att skapa högre kvalitet och ökad tillgänglighet till en lägre kostnad krävs det att primärvården får rimliga förutsättningar att se och höra patienterna och på allvar vara första linjens vård. Därför sker moderaternas enskilt största satsningen på 40 miljoner i primärvården. Den andra största satsningen är en personalsatsning på 17 miljoner kronor för att säkra personal i framtiden genom bland annat utbildningsplatser för läkare samt vidareutbildning för sjuksköterskor och biomedicinska analytiker samt för att åstadkomma rekryteringsåtgärder samt minskade sjukskrivningar.

Liv Granbom (M) vice gruppledare, menar att vården för äldre sjuka måste bli bättre
– För gruppen multisjuka och andra personer med stora vårdbehov är en sammanhållen vård mycket viktig. Om vårdflöden och vårdkedjor skulle hänga ihop skulle man undvika onödigt lidande, få bättre vård och spara resurser. Moderaterna föreslår en sammanhängande vård för multisjuka, där det finns en faktisk möjlighet att välja en helhet för en samlad vård och omsorg, vilket kan bidra till en bättre vård som minskar behovet av dyr sjukhusvård och skapar en bättre tillvaro för den enskilde.

Sandström (M) avslutar med
– Sammantaget väljer Nya Moderaterna i sitt budgetförslag att gå fram med nya lösningar som är ekonomiskt hållbara på lång sikt och garanterar en trygg, rättvis och jämlik hälso- och sjukvård i hela länet nu och i framtiden.

 

Mest lästa