Löwenhöök (M): Vi är oroad för att BB i Lycksele hotas av nedläggning om läget inte förbättras!

2021-08-20 10:13

Nyheter

Moderaterna i Region Västerbotten är oroad över att BB i Lycksele hotas av nedläggning och kritiserar den politiska majoriteten för bristande insatser.

– Socialdemokraternas politiska åtgärder har uppenbarligen inte hjälpt bemanningssituationen vid BB i Lycksele. Den närmsta tiden saknas bemanning för hälften av verksamheten och situationen under hösten är ytterst osäker. Vi oroas över att verksamheten kan hotas av nedläggning, då det långsiktigt inte går att bedriva verksamheten på halva bemanningen, säger Andreas Löwenhöök (M), ledamot i regionfullmäktige.

Moderaterna menar att situationen för BB i Lycksele är värre än inför beslutet om sommarens stängning. I närtid är det 50 arbetspass som är obesatta, vilket är fler än inför sommaren. Detta motsvarar 7–8 barnmorskor – hälften av verksamheten vid BB i Lycksele. Därtill är det är barnmorskor som har slutat och verksamhetschefen har också valt att sluta.

Partiet pekar också på att situationen vid BB i Umeå och i Skellefteå är hårt pressade.

– De fackliga organisationerna påtalar att detta är den värsta situationen någonsin för Västerbottens förlossningsvård. Det är en extrem situation för BB i Lycksele, men även BB i Umeå och i Skellefteå har svårt med bemanningen. Det är en barnmorskekris i hela länet och utan personal går det inte att bedriva verksamheterna, säger Andreas Löwenhöök.

Moderaterna har sedan tidigare ställt krav på att en handlingsplan ska tas fram och i en interpellation vill Andreas Löwenhöök veta när en sådan kan komma på plats. Samtidigt är han starkt kritisk mot den politiska majoriteten, som han menar gör för lite.

– Det är bedrövligt att Socialdemokraterna och Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Anna-Lena Danielsson (S), verkar sitta med armarna i kors och vänta på att den allvarliga situationen i länets förlossningsvård ska lösa sig av sig själv. Moderaterna vill se en handlingsplan med genomgripande förändringar för att säkra förlossningsvården framåt. Vi vill att alla kvinnor i Västerbotten ska känna sig trygga i att länets tre förlossningar ska vara öppna året runt och dygnet runt, säger Andreas Löwenhöök.

Text: Anton Bergström