Ledande MP-politiker i Umeå arrangerar hijab-upprop i Umeå

Publicerad: 

Lördag den 1 februari arrangeras Hijabuppropet på Renmarkstorget i Umeå. Initiativtagare är bl.a. två miljöpartistiska fullmäktigeledamöter i Umeå: Mariam Salem och Alice Nikmanesh. Uppropet sker även i vissa andra städer och är en reaktion på hijabförbudet för elever och lärare, som röstades igenom i skånska Skurups kommunfullmäktige.

Men frågan om att bära hijab är inte okontroversiell. Riksorganisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime), som arbetar för att bekämpa hedersförtryck i Sverige, anser att hijab inte kan ses som ett klädesplagg som andra.

Omar Makram, projektledare GAPF och debattör, skrev tidigare på Aftonbladets debattsida och varnade om att hijab på barn är en fråga om religiös extremism och sexualisering av barn:

”Ordet hijab på arabiska betyder “barriär” eller “sköld”, och refererar till isolering och segregering av kvinnor gentemot män. Hijab är först och främst en religiös symbol som har en betydelse och ett syfte inom en religiös kontext, inom vilket en kvinnas hår och kropp anses vara “awrah”, ett arabiskt ord som bokstavligt översatt betyder att något är “defekt” eller “bristfälligt.”

Hijabuppropet på Renmarkstorget är enligt eventet på Facebook politiskt- och religiöst obundet. Korta tal rörande mänskliga rättigheter och demokrati kommer att hållas.

Text: Joline Göttfert

Mest lästa