Larmet: S-styrda Västerbotten klarar inte målet för kötider inom någon cancerdiagnos

2021-05-07 10:04

Nyheter

Västerbotten klarar inte av en enda diagnos inom ramen för det uppsatta målet inom ramen för SVF (standardiserade vårdförlopp). Under 2020 klarades endast 45 procent av de ställda diagnoserna inom ledtiden vilket är sämre än rikssnittet. Alltså lite mer än varannan cancerpatient får vänta för länge.

Oppositionsrådet Nicklas Sandström (M) tycker det är alarmerande.

– Cancervården i Västerbotten är generellt väldigt välfungerande när du väl får vård. Problemet är de långa väntetiderna. Att Socialdemokraterna i två val lovat att 100% av målen ska vara uppfyllda utan resultat är minst sagt ett underbetyg, säger Sandström (M).

Moderaterna föreslår att en särskild vårdgaranti ska i lag införas för cancerpatienter och att den nationella cancerstrategin måste knyta pengar till hur väl regionerna prioriterar att korta köerna.

– Samtidigt vill vi även införa det vi kallar vårdcoacher som ska motverka ojämlik cancervård och stötta patientgrupper som identifierats har omotiverade skillnader i vården.

Text: Anton Bergström