Länsmoderaten Åsa Ågren Wikström välkomnar beskedet om fördubblat statligt stöd till regionala icke-statliga flygplatser

Moderata regionpolitikern Åsa Ågren Wikström, vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten, välkomnar regeringens besked att landets kommunala och privata flygplatser kommer att få fördubblat stöd nästa år. Flygplatser i Västerbotten som idag får ta del av stödet är Lycksele flygplats, Skellefteå flygplats, Hemavans flygplats och Vilhelmina flygplats.

Publicerad: 

Regeringen meddelade nyheten i ett pressmeddelande under lördagen. I budgetpropositionen för 2024 kommer man föreslå att det statliga bidraget för driftstöd till kommunala och privata flygplatser mer än fördubblas jämfört med i dag, från 103 miljoner kronor till 210 miljoner kronor årligen. Detta för att långsiktigt säkerställa att viktig infrastruktur och samhällsviktig verksamhet ska fungera runt om i landet.

Det statliga bidraget föreslås kunna ges för kommunala och privata flygplatser som trafikeras av flyglinjer som upphandlas av staten, eller ingår i ett statligt nät av beredskapsflygplatser eller vid flygplatser där det bedrivs reguljär inrikes linjetrafik av betydande omfattning.

– Detta är ett mycket positivt besked för Västerbotten! De regionala flygplatserna runt om i landet är viktiga. Bra för Lycksele, Skellefteå, Hemavan och Vilhelmina. Vi är beroende av goda flygkommunikationer med tanke på de långa avstånden i vårt land, och vi har från Västerbotten fört fram vikten av ökat stöd till dessa flygplatser, säger Åsa Ågren Wikström i en kommentar.

-Det är bra att vi har fått en regering som ser vikten av flyget även i framtiden. Det fördubblade stödet kommer gynna flera flygplatser i vårt län. I ett nästa steg skulle jag önska att regeringen avskaffar flygskatten, och även möjliggör en utbyggnad och satsningar på statliga flygplatser, däribland en högst nödvändig utbyggnad av Umeå Airport avslutar Ågren Wikström.

Joline Göttfert

Mest lästa