Långa vårdköer efter covid-19 i Västerbotten – M vill upphandla sjukvård i Österbotten för att korta köerna

2021-08-27 10:37

Nyheter

Moderaterna i Region Västerbotten vill stärka samarbetet över kvarken ytterligare genom ett förstärkt vårdsamarbete. Sedan tidigare finns intentionsavtal med Vasa Sjukvårdsdistrikt om ett fördjupat samarbete över Kvarken. Ett resultat av det samarbete är att regionen tagit emot ett antal ”rädda-hjärnan patienter” (trombektomier) från Vasa samt utvecklat svensk AT i Finland. Nu har en ny färja börjat trafikera kvarken vilket underlättar ett fördjupat vårdsamarbete.

Peter Olofsson (S) regionstyrelsens ordförande gjorde nyligen ett uttalande i VK, efter nyheten om att Norrbotten ska upphandla vård utanför länet för 500 miljoner, att ett sådant behov inte finns i Västerbotten. Något som Moderaterna reagerat på.

– Region Västerbotten har långa vårdköer, som förvärrats av pandemin, som behöver opereras bort. Vi till skillnad från S ser det behovet, säger Nicklas Sandström regionråd i opposition (M).

Nu blickar Moderaterna mot Öst för att få hjälp med att korta köerna i sjukvården.

– För att hitta fler möjligheter att korta köerna behöver regionen söka vårdgivare utanför länets gränser. Region Norrbotten ska till exempel upphandla vårdtjänster för 500 miljoner kronor i Norden och Europa. Moderaterna vill därför att Region Västerbotten undersöker möjligheten att upphandla planerad vård av Vasa sjukvårdsdistrikt inom områden där Västerbotten har långa vårdköer samt där Österbotten har kapacitet att ta emot patienter, det säger Åsa Ågren Wikström ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionstyrelsen

Det skulle bli ett vinna-vinna får båda parter samt att det dessutom bidrar det till att stärka samarbetet mellan våra två regioner, säger Elmer Eriksson ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Text: Anton Bergström