Kulturnämnden röstade ner M-förslag om extern granskning av studieförbunden

2021-05-20 9:50

Nyheter

Moderaterna hade lagt fram ett förslag till kulturnämnden där man begärde att kulturnämnden skulle tillsätta en extern granskning av samtliga studieförbund i Umeå. Detta för att undersöka förekomsten av eventuellt fusk. Moderaterna ansåg att den självgranskning som Studieförbunden själva har genomfört efter den stora skandalen runt Järva, där runt en miljon studietimmar strukits, inte är tillräcklig.

Men alla andra partier i nämnden röstade nej.

– Hela ersättningssystemet runt studieförbunden är ifrågasatt. På nationell nivå finns uppgifter att mellan 60 och 70 procent av studieförbundens totala verksamhet egentligen är fusk – att omfattande fusk sker runt om i landet och inte är isolerat till Järvaområdet. Då är det verkligen beklagligt att Socialdemokraterna och övriga partier röstade ner en extern granskning i Umeå, säger Anton Bergström (M).

Som skäl till avslaget hänvisar man till den interna granskning studieförbunden gjort senaste året samt att riksrevisionen ska göra en granskning.

– Jag vet inte varför man inte vill ha alla korten på bordet i den här frågan. Alla anhängare av den enkla idén om att allt fusk med skattemedel ska bekämpas, borde ha välkomnat förslaget. Det är naivt att tro att riksrevisionen i detalj kommer att kunna granska allt som sker ute i landets alla kommuner, säger Bergström (M).

Text: Stefan Anundi