Kostnader för hyrpersonal i Västerbotten ökar, Moderaterna vill vända utvecklingen

Kostnaden och beroendet av hyrpersonal i Region Västerbotten har ökat dramatiskt på en kort tid. Vi kan konstatera att hyrpersonalen kostade över 306 miljoner kronor 2023. Regionrådet i opposition, Nicklas Sandström (M), beskriver situationen som djupt problematisk.

Publicerad: 

Situationen med beroende av hyrpersonal är inte unik för Västerbotten, men regionen har bättre förutsättningar än grannregionerna att rekrytera egen personal då Västerbotten har utbildningar för samtliga yrkeskategorier inom vården. Trots detta ökar kostnaderna för hyrpersonal för regionen.

– Västerbottens medborgare och patienter får en sämre vård till ett mycket högt pris när man är tvungen till att använda sig av dyr hyrpersonal, säger Nicklas Sandström, moderaterna.

Han menar på att det behövs både ett nationellt samarbete mellan regionerna för att bryta beroendet samt att det  även måste göras ett arbete lokalt i Region Västerbotten för att få till en vändning och fortsätter;

– Vi lastar för mycket administration på vår egna personal, detta gör att de allt mindre deltar i det patientnära arbetet och när det blir luckor där blir man tvungen att ta in hyrpersonal för att kompensera behovet. Sedan måste vi ta bättre hand om vår personal så att vi behåller dem och att de inte väljer att sluta eller att gå till hyrbolag.

Moderaterna har tidigare tillsammans med Alliansen tagit fram ett program med tio punkter för att minska kostnader för hyrpersonal för region Västerbotten som presenterades inför sommaren 2023. Programmet innehöll bland annat att man bara skulle nyttja hyrpersonal på OB-tid inom slutenvården, skapa incitament för att locka till att ta anställning inom den egna bemanningspoolen istället för hos hyrbolag samt att ge i uppdrag till regiondirektören att ta fram en tydlig plan för utfasning av delar eller hela hyrberoendet.

 

Elin Segerstedt Söderberg

Mest lästa