Kortare vårdköer och bättre situation för vårdens medarbetare

2017-05-18 15:08

Nyheter

Moderaterna i landstinget har under torsdagen presenterat sin budget. Budgeten siktar på att peka ut vägen framåt för sjukvården i länet som Moderaterna menar står inför stora problem och utmaningar. Moderaterna vill satsa på personalen, kortare vårdköer och genomföra en närvårdsreform.

– Länets invånare behöver nya snabba och lättåtkomliga vägar in i vården, vi måste korta ner de oacceptabelt långa vårdköerna och skapa en rimlig arbetsmiljö för sjukvårdens medarbetare, säger moderaternas vice gruppledare Liv Granbom.

En av de stora utmaningarna man trycker på är att vårdköerna har vuxit dramatiskt. I mars 2013 var det 1375 medborgare som väntat mer än 90 dagar, alltså den gräns som finns för vårdgarantin. Nu mars 2017 är det 5162 medborgare som väntar på att få vård.

En annan av utmaningarna man ser är vårdens medarbetare upplever en allt växande frustration och stress. Känslan av att inte räcka till ökar och allt fler känner att de inte får jobba med det man är utbildad för. Detta syns tydligt i att antalet sjukskrivningar ökar.

Vi satsar därför just på tre områden, säger Nicklas Sandström oppositionsråd.
– Vi föreslår därför 43 miljoner för förlossningsvården, att minska vårdköerna och öka tillgängligheten till vården, inte minst för barn- och ungdomspsykiatrin. Vi satsar 25 miljoner kronor i en förbättrad arbetsmiljö och fler karriärvägar och utbildningsplatser för alla yrkesgrupper.

– Samtidigt vill vi satsa på en närvårdsreform för 29 miljoner. För att vården ska komma närmare patienterna i Västerbotten, genom satsningar på mobil hemsjukvård, utskrivningssköterskor och ökade resurser på länets hälsocentraler, säger Sandström. Totalt tillför Moderaterna över 300 miljoner till vården med sitt budgetförslag.

Text: Anton Bergström