Kommunstyrelsen säger nej till tiggeriförbud i Skellefteå

Publicerad: 

Kommunstyrelsen i Skellefteå säger nej till kraven om att det ska införas ett lokalt tiggeriförbud i kommunen. Det är bland annat Moderaterna som i en motion har väckt frågan om ett tiggeriförbud i Skellefteå. Men kommunstyrelsen majoritet säger alltså nej till förslaget, som ska behandlas av kommunfullmäktige i februari. 

Moderaterna var ensamma om att rösta för förslaget att kommunstyrelsen ska pröva frågan om att införa lokala restriktioner mot tiggeri, grundat på en samlad bild från Polisen, Socialnämnden, näringsidkare inom handeln, fastighetsägare, Trygghetsforum och liknande aktörer.

– Jag beklagar att kommunstyrelsen säger nej till Moderaternas motion som bland annat väcker frågan om ett lokalt tiggeriförbud. Med motionen vill vi brett ta tag i utsatta EU-migranters situation och verktyget tiggeriförbud är bara en del, säger oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M).

Vill följa upp tidigare insatser för EU-migranter

I Moderaternas motion begär partiet även en samlad redovisning och utvärdering av de åtgärder som har gjorts för de utsatta EU-migranter som befinner sig inom Skellefteå kommun.

– Har de hittills vidtagna åtgärderna förbättrat situationen för de EU-migranter som tigger eller har åtgärderna de facto lett till ett fördjupat utanförskap som kanske inte är lika synligt? Det vet vi inte idag, säger Andreas Löwenhöök.

Sverigedemokraternas motion fick inget stöd 

Även Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om tiggeriförbud. Partiet har pekat ut specifika platser där de tycker att tiggeriförbud ska införas. Den motionen fick inget medhåll av partierna i kommunstyrelsen. Även Moderaterna godkände det föreslagna avslagsyrkandet.

– Vi konstaterar att SD har huggit till med några platser där de anser att tiggeri ska förbjudas. Det är inte ett seriöst förslag. Polisens uppgifter visar att det inte har förekommit ordningsstörningar på dessa platser och det är en förutsättning för att införa ett förbud, säger Andreas Löwenhöök.

 

Text: Stefan Anundi