Kommer Skellefteå Buss AB donera skolbussar till Ukraina?

Publicerad: 

I en interpellation till Lorents Burman ställer Andreas Löwenhöök frågan om Skellefteå Buss AB kommer att donera skolbussar till Ukraina.

Upprinnelsen till interpellationen är att EU-kommissionen lanserat ett projekt för att privata och offentliga aktörer ska kunna donera skolbussar till Ukraina så att skolbarn kan ta sig till en fungerande skolbyggnad. Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag har med anledning av det gemensamt gått ut med ett upprop till svenska bussföretag att, om möjligt, hörsamma EU-kommissionens uppmaning om att donera trafikdugliga skolbussar till Ukraina.

  • Idag är det ett år sedan Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina startade. Kriget har drabbat Ukrainas civilbefolkning hårt, och det är inte minst barnen som drabbas hårt. Till exempel har skolgången för 5,7 miljoner barn har blivit påverkad av kriget, säger Andreas Löwenhöök, oppositionsråd (M).

Projektet för att privata och offentliga aktörer ska kunna donera skolbussar till Ukraina är en del av ett större initiativ för att stötta utbildningssystemet i Ukraina. EU bland annat har donerat 100 miljoner euro för återuppbyggnad av skolor i landet. EU går också in med 14 miljoner specifikt för skolbussprojektet. Hittills har 240 bussar blivit donerade.

  • Skolbussprojektet är ett gott initiativ och vi alla borde bidra efter bästa förmåga. Vårt grannland Finland har exempelvis redan skickat ett flertal bussar. Från Moderaternas håll är det självklart att även Skellefteå buss borde bidra för Ukrainas barn, säger Andreas Löwenhöök (M).
Text: Anton Bergström Nord

Mest lästa