Köerna till psykiatrin – ”Aldrig varit så långa”

2021-12-01 10:52

Nyheter

Köerna till Psykiatrin i Umeå har aldrig varit så långa. På barn- och ungdomspsykiatrin, som omfattas av en förstärkt vårdgaranti på 30 dagar, var det i oktober enbart 21 procent som fick vård inom vårdgarantin.

För den som är vuxen och väntar på en utredning är läget ännu värre. För en adhd-utredning kan man som vuxen behöva vänta upp till tre år.

– Jag förstår att det finns en stor frustration. En del söker sig utanför sjukhuset och för att göra en utredning privat, säger verksamhetschef Sara Oscarsson Hannuksela till SVT.

Moderaterna är djupt kritiska och menar att det yttersta ansvaret ligger hos politikerna.

– Ingen ska behöva vänta i tre år på en utredning inom någon del av sjukvården. Det är skamligt att köerna inom psykiatrin är så långa i Västerbotten. När vi har en av världens högsta skatter ska ingen behöva köa för att få den sjukvård alla har rätt till, säger Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition.

Moderaterna vill minska administrationen i regionen och genom det spara 200 miljoner som kan användas till att kapa vårdköerna.

Text: Jonatan Hjeltman