Klimatmanifestation på Västangårds skola granskas av JO

2020-02-04 16:51

Nyheter

I slutet av september 2019 arrangerade Västangårds skola i Umeå en klimatmanifestation som bland annat kritiserades av Moderaterna. Manifestationen anmäldes till Justitieombudsmannen, JO, för att vara en obligatorisk strejk. Nu har JO beslutat sig för att granska skolans manifestation och kräver att för- och grundskolenämnden i Umeå yttrar sig över det som framförs i anmälan. JO begär att få information om hur manifestationen har utformats och genomförts samt relevant lagstiftning.

Text: Joline Göttfert