Kameraövervakning på tre nya platser i Umeå

2020-01-14 17:24

Nyheter

Polismyndigheten har beslutat att tre nya platser i Umeå ska kamerabevakas: Rådhustorget i centrum, Ålidhems centrum vid Ekonomstråket och Östra Ersboda centrum. Syftet med kamerorna är att öka tryggheten och minska brottsligheten i området.

– Dessutom innebär detta en ökad förmåga att utreda brott, säger Michael Rydstedt, chef i lokalpolisområde Umeå, i ett pressmeddelande.

Kamerorna kommer att monteras under veckan och börja användas inom kort. I anslutning till platserna kommer också skyltar att sättas upp, som informerar om att platserna kamerabevakas.

Anders Ågren (M), kommunalråd i Umeå, välkomnar att kameror sätts upp på dessa tre platser.

– Det är mycket viktigt för att öka tryggheten i Umeå och bekämpa brottsligheten. Moderaterna har länge efterlyst övervakningskameror på brottsutsatta platser i Umeå, säger Ågren i en kommentar.

Polisens fakta om respektive område som ska kamerabevakas:

Rådhustorget

På platsen finns problem med våldsbrott (både grova och av normalgraden), narkotikabrott och stölder. Butiksstölder är vanligt förekommande i kringliggande butiker.

Ålidhem

Det finns problem med en delvis öppen narkotikahandel i Ålidhems centrum och i området runt centrum. Den brottsligheten drar till sig kriminella från hela Umeå som vill ha avsättningsyta för sin narkotika. Narkotikahanteringen har de senaste åren blivit mer synlig och både säljare och köpare exponerar sig mer öppet runt Ålidhems centrum än tidigare.
På platsen finns även problem med stölder. Kring Ålidhems centrum har det skett skjutningar mot person och egendom, vilket i huvudsakligen berott på konflikter mellan olika kriminella aktörer som bottnar i narkotikahantering.

Östra Ersboda centrum

På platsen finns det problem med bruk och försäljning av narkotika. Det finns några löst sammansatta nätverk som verkar i området samt även ett antal mindre ensamma kriminella aktörer. Handeln sker främst i lägenheter och i trappuppgångar men även utomhus.
På platsen finns det även problem med stölder. Stölderna begås systematiskt i närliggande handelsområden. I området har det även senaste året skett en skjutning där en person avled och tre skadades.

Källa: Polisen.se

Text: Joline Göttfert