Inga större insatser mot stökiga gymnasieskolor i Skellefteå

2016-11-16 7:20

Nyheter

Det är stökigt på Skellefteås gymnasieskolor, bland annat med grupperingar av ungdomar som trakasserar andra elever, som gör inbrott i skåp och som sprider oro och otrygghet. Det är i FRIS (Förebyggande rådet i Skellefteå) som informationen uppdagats för kommunens politiker. Det förekommer även problem med obehöriga ungdomar vistas på skolorna, ställer till med bråk och äter mat i skolornas matsalar.

Moderaten Micaela Löwenhöök har reagerat på den aktuella situationen genom att lyfta situationen till Skellefteås kommunfullmäktige:

– Stökiga elever kommer alltid att finnas i skolan, men när vi får signaler om att problembilden är mer omfattande än vanligt anser jag att åtgärder måste vidtas.

Vid kommunfullmäktige i Skellefteå den 15 november debatterades frågan om oreda i Skellefteås gymnasieskolor. Gymnasienämndens ordförande Bertil Almgren (S) bekräftade att det finns ett växande problem med oordning i kommunens gymnasieskolor. Han menade dock att problemet med upplevd otrygghet var koncentrerar till en liten grupp elever och att politiken därför inte behövde vidta några större åtgärder utöver utökad vuxennärvaro i skolan.

– Det spelar ingen roll om vi talar om 10 eller 100 elever som upplever skolan som otrygg, vi måste ta signalerna på allvar, säger Micaela Löwenhöök. Under det gångna året har flera alarmerande situationer i gymnasieskolorna i Skellefteå uppmärksammats och det är ett tecken på att något håller på att hända. Vi får inte vara naiva, världen och våra ungdomars tillvaro förändras och det är politikens ansvar att hantera den verkligheten.

Moderaterna föreslår att mobila kameraövervakningssystem ska prövas i Skellefteås gymnasieskolor för att brott och trakasserier ska kunna förebyggas och hanteras, ett förslag som de styrande Socialdemokraterna inte vill agera på. Enligt gymnasienämndens ordförande i Skellefteå kommer mer drastiska åtgärder mot kränkningar, sexuella trakasserier och otrygghet i gymnasieskolorna vidtas om de lärare och personal i skolorna drar i nödbromsen.

– Det är tragiskt att det ska behöva gå för långt innan man väljer att agera tydligt mot oreda i skolan, säger Micaela Löwenhöök. Det finns givetvis mycket mer man kan göra än att införa kameraövervakningssystem. Man kan till exempel jobba mer med värdegrundsfrågor, se över möjligheten att införa passerkortssystem samt snabbt förflytta eller stänga av elever som inte sköter sig. Det ska vara ordning och reda i skolorna.


Stefan Anundi