I väntan på ambulans (IVPA) blir fråga i landstingsfullmäktige

2017-10-02 16:15

Nyheter

I väntan på ambulans (IVPA) är en samarbetsform mellan landsting och kommuner som finns på olika platser i Sverige, däribland på sex orter i Västerbotten. Samarbetet innebär att räddningstjänstens personal åker på prio1-larm – hjärtstillestånd, stora blödningar och andningsstopp – i områden där avstånd och/eller ambulansens belastning leder till långa utryckningstider.

Nu har Moderaterna i landstinget väckt frågan om det är aktuellt med en utökning av IVPA. I en fråga till landstingsstyrelsens ordförande, Peter Olofsson (S), vill Andreas Löwenhöök (M) veta om landstingsstyrelsen är positiv till en utökning av IVPA på platser som Burträsk och Boliden.

Andreas Löwenhöök

Bakgrunden till frågan är att räddningstjänsterna vid dessa orter vill arbeta med IVPA och att Tekniska nämnden i Skellefteå kommun har ställt sig positiv till detta.

– Redan 2012 lyfte jag debatten om att det behövs IVPA på fler platser i länet. Sedan har det dröjt ett antal år, men det är bra om IVPA nu kan byggas ut till fler plaster i länet. För oss moderater är IVPA en viktig trygghetsfråga och därför vill jag nu veta hur landstingsstyrelen ställer sig till en utökning, säger Andreas Löwenhöök (M).

Viktig stödfunktion  

– Det finns en stor enighet om att IVPA är en viktig stödfunktion och trygghetsinsats för människor som är i akut behov av ambulans men där till exempel avstånd leder till att det tar lång tid för ambulansen att komma fram, säger Andreas Löwenhöök (M).

Ärendet om IVPA kommer att diskuteras vid landstingsfullmäktiges sammanträde i Umeå den 3 oktober.

 

 

Text: Anton Bergström